Najväčšia vínna pivnica v Pukanci

            História, súčasnosť i sľubná budúcnosť sú neustále prítomné v genius loci Najväčšej vínnej pivnice v Pukanci. Jej príbeh sa začal písať už v roku 1900. Vtedy sa rozhodol Johannes Ciglan, obchodník s vínom, premeniť bývalú banskú štôlňu na pivnicu.

            Nad jej vchodom dal postaviť budovu vinárstva z dovtedy v Hornom Uhorsku netradičného materiálu - železobetónu. Tento materiál bol použitý aj na vybudovanie dvoch veľkých cisterien pre uskladnenie vína v portáli pivnice, každá z nich má objem 25 000 litrov. Avšak aj do samotnej stavby sa znova vmiesila história, keďže základy tvoria kamene z mestského opevnenia z čias tureckých vpádov.

            Pivnica spolu s priľahlým areálom  bola dlhé roky využívaná pukančanmi pre zábavu a potešenie. Dôkazom toho je aj dobová pohľadnica s popisom „Cigľanovo letné zábavište“.
            Na rozkvet pôvodného vinárstva, ktorý bol nútene ukončený v päťdesiatych rokov 20. storočia  sa rozhodla nadviazať rodina Jána Rosenbergera. Od roku 1998 až do dnešných dní pivnica prechádza postupnou rekonštrukciou, ktorá sa odráža v stavebných úpravách, ako aj v technologickej vybavenosti.

            V pivnici poznačenej časom i nezáujmom človeka sa spočiatku v jednoduchých podmienkach začalo rodiť víno, ktorého pôvod treba hľadať v najvyššie položených viniciach na Slovensku, na úpätí Štiavnických vrchov.

            Dnes je to víno, v ktorom cítiť prácu a um vinohradníka, ako aj maximálnu starostlivosť a srdce vinára. Vzniká tu víno zasahujúce  zmysly priamo a intenzívne, súčasne plné minerality jedinečného sopečného podložia, sviežosti a rafinovanej ležérnosti.

Typickou odrodou pre terroir Tekov, tým aj pre Naj pivnicu v Pukanci, je Pesecká Leánka. Za ochutnanie určite stoja aj ostatné vína s krásnym minerálnym podtónom, ktorý súvisí so sopečným podložím  Štiavnických vrchov.

 

“ Terroir TEKOV je označenie prapôvodnej esencie, ktorá pochádza z jedinečného územia Tekovského a Pukaneckého vinohradníckeho regiónu. Poslaním vinárov je zhmotniť túto magickú esenciu, ktorá môže vzniknúť len tam, kde sa vinohradom dobre darí a stvoriť vďaka nej hodnoverné víno, prírodný produkt, ktorý v prvom rade odráža miesto pôvodu.”