M.Chapoutier

Pokora a odhodlanie – Slová, ktoré najlepšie vystihujú vinársky dom  M. Chapoutier. Už od roku 1808 sa táto usadlosť stará o svoje vinohrady s najväčším rešpektom k prírodným a geologickým podmienkam. Motto rodiny Chapoutier“Fac et Spera” – pracovať a dúfať– hovorí za všetko. Dve slová vystihujú všetku trpezlivosť s každoročne sa meniacimi prírodnými podmienkami a odvahu vinára, ktorý sleduje, rozhoduje a napomáha. Výsledkom je víno s poctivým vplyvom tejto vinárskej alchýmie. História Chateauneuf Jedna z najdôležitejších častí histórie sa datuje do 14teho a 15teho storočia keď sídlom pápežov bolo mesto Avignon. Dedina Chateauneuf-du-Pape bola v tom čase letnou rezidenciou pápežov (Ján XXII, Urban V a Inocent VI) ktorí úspešne vysadili vinohrady a začali s výrobou vína v tejto dnes svetoznámej vinárskej oblasti.  V roku 1936 sa podarilo skupine vinárov, pod vedením skúseného právnika a vinára Baróna le Roy de Boiseaumarié, uzavrieť klasifikáciu vinárskej oblasti Chateauneuf du Pape tak ako ju poznáme dnes.