Mavín - Martin Pomfy

Martin Pomfy založil svoje vinárstvo v roku 2001 s úmyslom produkovať sudové vína, tento zámer sa mu podaril a posunul svoje  vinárstvo k prívlastkovým a výberovým vínam. Jeho Cabernet Sauvignon Rosé ocenili tento rok v Paríži na prestížnej výstave zlatou medailou. Ako sám hovorí je fanatikom do výroby vína. V súčasnosti sa vinárstvo snaží produkovať moderné vína s minimom zásahov pri ich výrobe.

Technológia spracovania ktorou vinár používa pre surovinu prevažne z juhu Slovenska je zaujímavá tým, že používa kryomaceráciu ktorá dokáže poskytnúť  z révy to najlepšie čo obsahuje. Zaujímavosťou je že vína z vinárstva Mavin sa vyznačujú veľmi nízkym zvyškovým cukrom.

Rozsah produkcie vinárstava Mavin sa pohybuje na úrovni od 300 do 500 tisíc litrov ročne. Tento rok podľa slov Martina Pomfyho je úroda problematická a hrozno obsahuje vzhľadom na poveternostné podmienky veľmi vysoké kyseliny preto bude zrejme technológia spolu so skúsenosťami vinárov rozhodujúcim faktorom pri výrobe tohto ročníka. Sortiment prívlastkových produktov vinárstva Mavin predstavuje kvalitné vína s potenciálom a významne dopĺňa slovenský vinársky trh.