Markus Molitor

Po osem generácií obhospodaruje rodina Molitor svoje špičkové vinice. Rozsiahly vinohrad sídli povyše rieky Mosel uprostred oblasti Wehlener Klosterberg. S 95 % Rieslingu, 3% neskorého Burgundského a 2% bieleho Burgundského sa tieto vinohrady upísali trom tradičným ušľachtilým odrodám, ktoré sú v oblasti Mosel už dlhoročnou tradíciou. Už ako dvadsaťročný prevzal v roku 1984 Markus Molitor po svojom otcovi vinohrady s rozlohou 3 Ha. Napriek jeho mladému veku mal jasnú víziu a ambíciu: vrátiť Moselu jeho zašlú slávu v podobe individuálneho, pre túto oblasť typického, nezameniteľného a extrémne dlho skladovateľného Rieslingu. Nekompromisná, precízna a kvalitná práca vo viniciach a pivniciach spolu s absolútnym rešpektom pred prírodným produktom - hroznom a vínom - sú jeho základnou myšlienkou. Každá oblasť a každý ročník majú byť vyjadrené chuťou. Jeho vína majú mať štruktúru a chuťovú hĺbku a zároveň reprezentujú Mosel svojou typickou sviežosťou.