Carpate Diem

Sme rodinné vinárstvo zo Šenkvíc, ktoré vzniklo v roku 2012. Pretože sme si vedomí toho, že len z kvalitnej suroviny môžeme vyrobiť kvalitné víno, vysádzame a obhospodarujeme vlastné vinohrady. Naše vína vyrábame hlavne z hrozna z vlastných malokarpatských viníc. 

Vína z vinárstva CARPATE DIEM odrážajú charakter našich viníc, z ktorých surovina pochádza. Sú obhospodarované metódou integrovanej ochrany. V rámci ochrany pred chorobami viniča používame prípravky spoločnosti Bioka.
Vďaka našim technologickým postupom vyrábame vína, ktoré sú zdravotne vyhovujúce. Výsledky rozboru vzoriek vín v certifikovanom laboratóriu potvrdili, že hladina histamínu v nich je veľmi nízka až nulová. Momentálne teda máme v portfóliu až 9 vín s hladinou histamínu na úrovni, ktorú tolerujú aj histaminici.