Antinori

Rodina Antinori patrí medzi najstaršie vinárske rodiny v Taliansku. Produkcii vína sa venovali už v 14. storočí. Dnes firmu riadi Marquis Piero Antinori spolu so svojimi troma dcérami.

Dôležitú úlohu zohráva tradičný prístup k vinárstvu, to ale nekladie bariery inovatívnosti a pokroku. Firma sa zaoberá šľachtením hrozna, experimentovaniu s technikami výroby vo vinohradoch i v pivniciach. 

Vinárstvo Antinori je členom organizácie Premium Familiae Vini, kam patria najvýznamnejšie talianské rodinné vinárstva.