Česko

Česká republika je vnútrozemský štát strednej Európy. Jej susedmi sú na západe Nemecko, na severe Poľsko, na východe Slovensko, na juhu Rakúsko.

Najvýznamnejšia vinárska oblasť sa rozprestiera od Znojma po Uherské Hradište a predstavuje súvislú plochu s rozlohou takmer 11 000 hektárov vinohradov, ktoré sa na južnej hranici krajiny prelinajú s rakúskymi. Celková rozloha vinohradov: 18 700 - 19 261 ha. Podnebie sa charakterizuje ako prechodné s príklonom k vnútrozemskému, s občasnými prílivmi vlhkého atlantického vzduchu alebo ľadového z vnútrozemia. Priemerná ročná teplota je v Mělnicku 8,7 °C, priemerné množstvo zrážok je 534 mm. Vo Velkopopovicku je priemerná teplota vzduchu za rok 9,33 °C a množstvo zrážok 511 mm. Dĺžka slnečného svitu sa pohybuje medzi 1600 - 1700 hodinami, pričom v Čechách je to cca. 1450 hodín a na Morave 1760 hodín.

Základné odrody: Veltlínske zelené, Müller Thurgau, Rizling vlašský, Svätovavrinecké, Frankovka. 

Z ekologického hľadiska sú vinárske oblasti oboch regiónov súčasťou biogeografického členenia územia Českej republiky na provincie a predstavujú svojráznu vegetačnú stupňovitosť na rozsiahlom území ovládanom jedinečnou klímou. Provincia sa skladá z podprovincií, ovplyvňovaných zhodnou geologickou a geomorfologickou stavbou. Výrazne rozdielne krajiny v rámci podprovincie popisujú bioregióny. Vinárske oblasti sa nachádzajú v troch podprovinciách: hercýnskej (Hercynicum), západokarpatskej (Carpaticum) a severopanónskej (Pannonicum).

V súčasnosti sa ročná produkcia hrozna pohybuje medzi 55 až 80 tisíc tonami. Hektárové výnosy kolíšu medzi 5 až 7 t hrozna. Priemerný vek vinohradov je 17 rokov. V Českej republike je povinná registrácia vinohradov. Uvedená plocha vinohradov sa skladá zo 11 500 parciel, priemerná veľkosť vinohradu je 0,64 ha. Registrované vinohrady sú vlastníctvom 16 700 subjektov. Územne sa plochy vinohradov delia do dvoch regiónov. Český región je rozdelený do 6 oblastí, moravský do 10 vinohradníckych oblastí.

Odrodová skladba vinohradov: Na 74 % plochy vinohradov sa pestujú odrody na výrobu bielych vín a na 20 % plochy vinohradov sú vysadené odrody na výrobu červených vín. Zostávajúcich 6 % pripadá na stolové odrody, rôzne novovyšľachtené kultivary a na staré dožívajúce odrody.

Ostatné pestované odrody: Aurelius, Chardonnay, Irsai Oliver, Muškát moravský, Neuburské, Pálava, Rulandské biele, Rulandské sivé, Rizling rýnsky, Sauvignon, Silvánske zelené, Tramín červený, Veltlínske červené skoré, Alibernet, André, Rulandské modré, Neronet, Portugal modrý, Zweigeltrebe.

Nechajte nám email a získajte
5% zľavu!
..a už vám neuletí žiadna skvelá ponuka.
(Vstup na stránku od 18 rokov)